PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

1. Obchodná spoločnosť AGAMA PLUS spol. s r.o., IČO: 36 317 489, sídlo: Dolný val 70, 010 01
Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo
vložke číslo 64337/L, ako prevádzkovateľ (ďalej tiež „prevádzkovateľ“) na účely ochrany osobných
údajov používa na tejto webstránke súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania
návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania
webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky agamagolf.sk a jej podstránok.
2. Nami používané cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
a) Cookies technického charakteru (zabezpečenie zobrazenia webovej stránky, meranie
návštevnosti webu, ... a pod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa.
b) Cookies cielenej reklamy spracovávame na základe Vášho súhlasu.
3. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú
Google, Facebook, prípadne ďalšie sociálne siete používané prevádzkovateľom napr. LinkedIn.
Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní
návštevníkov webu - a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.
4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na
základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “SÚHLASÍM”, ktoré nájdete v
cookie bannery v spodnej časti webovej stránky agamagolf.sk. Uvedenému tlačidlu predchádza
textové upozornenie v nasledovnom znení: „Prevádzkovateľ webu agamagolf.sk (AGAMA PLUS
spol. s r.o.) spracováva na tejto stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových
stránok, analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená reklama). Váš
súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastavení internetového prehliadača. Kliknutím na tlačítko
SÚHLASÍM súhlasíte so zberom a použitím cookies. Viac informácií “ Po kliknutí na Viac
informácií sa návštevníkovi v tom istom okne zobrazí celý text týchto Pravidiel používania
cookies.
5. Súhlas vyššie uvedený udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookies politike pri jednotlivých
marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek
odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
6. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics, ktoré
prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA.
7. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade s Pravidlami
ochrany súkromia Google.
8. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

a)požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako aj vysvetlenie
ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a
požadovať ich doplnenie, aktualizáciu či opravu;

b) žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše
údaje vymažeme pokiaľ vaša požiadavky nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a
oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;

c) v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných
údajov máte právo obrátiť sa na nás info@agamagolf.sk alebo na Úrad na ochranu osobných
údajov.

d) viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Zásadách
spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies

Typ cookies

cookies
tretích strán

Názov

Facebook

Účel spracovávania

retargeting (opätovné cielenie
reklamy), identifikácia v rámci
reklamnej siete spoločnosti Google

Doba spracovávania

180 dní

Typ cookies

cookies
tretích strán

Názov

LinkedIn

Účel spracovávania

retargeting (opätovné cielenie
reklamy), identifikácia v rámci
reklamnej siete spoločnosti LinkedIn

Doba spracovávania

180 dní

Typ cookies

cookies
tretích strán

Názov

Google Adwords

Účel spracovávania

retargeting (opätovné cielenie
reklamy), identifikácia v rámci
reklamnej siete spoločnosti Google

Doba spracovávania

max. 390 dní

Typ cookies

cookies
tretích strán

Názov

Google Analytics 

Účel spracovávania

získavanie štatistických informácií

 

Doba spracovávania

podľa nastavenia Vášho
internetového prehliadača alebo
do odstránenia informácie cez
vymazanie cache