GOLF

krásny šport pre všetky vekové kategórie,

môžete začať v akomkoľvek veku

Žetón /loptičky 30 ks - člen GKA
/golf balls 1 jetton - 30pcs/ - member of GKA
2,00 €  
Žetón /loptičky 30 ks - nečlen
/golf balls 1 jetton - 30pcs/ - visitor
3,50 €
požičanie palice - pre členov GKA zdarma
/leding of clubs 1pcs/ for members - free
2,50 €
požičanie vozíka - člen GKA
/leding of trolley/ - member of GKA
3,50 €
požičanie vozíka - nečlen
/leding of trolley/ - visitor
5,00 €
požičanie golf. autíčka 9 jamiek - člen GKA
/leding of golf bugy 9 holes/ - member of GKA
15,00 €
požičanie golf. autíčka 9 jamiek - nečlen
/leding of golf bugy 9 holes/ - visitor
25,00 €
požičanie golf. autíčka 18 jamiek - člen GKA
/leding of golf bugy 18 holes/ - member of GKA
30,00 €
požičanie golf. autíčka 18 jamiek - nečlen
/leding of golf bugy 18 holes/ - visitor
35,00 €
Požičanie bagu s palicami - člen GKA
/lending of golf bag with clubs/ - member of GKA
8,00€
Požičanie bagu s palicami - nečlen
/lending of golf bag with clubs/ - visitor
8,00€
9 jamiek pondelok-štvrtok - člen GKA
/9 holes Monday-Thurstday/ - member of GKA
8,00 €
9 jamiek pondelok-štvrtok - nečlen
/9 holes Monday-Thurstday/ - visitor
18,00 €
9 jamiek piatok- nedeľa - člen GKA
/9 holes Friday-Sunday/ - member of GKA
9,00 €
9 jamiek piatok- nedeľa - nečlen
/9 holes Friday-Sunday/ - visitor
19,00 €
18 jamiek pondelok-štvrtok - člen GKA
/18 holes Monday-Thurstday/ - member of GKA
12,00 €
18 jamiek pondelok-štvrtok - nečlen
/18 holes Monday-Thurstday/ - visitor
28,00 €
18 jamiek piatok- nedeľa - člen GKA
/18 holes Friday-Sunday/ - member of GKA
14,00 €
18 jamiek piatok- nedeľa - nečlen
/18 holes Friday-Sunday/ - visitor
30,00 €
JUNIORI- 50% zľava na FEE
Junior - 50% discount for FEE
SENIOR -20%zľava na FEE
Senior - 20% discount for FEE
Vstup na cvičné plochy člen,nečlen ZDARMA

AGAMA scorecard 2020

AGAMA miestne pravidlá 2020