Pravidlá jazdca

 1. Všeobecné pravidlá v rámci areálu AGAMA sú stanovené v prevádzkovom poriadku a každý jazdec sa zaväzuje ich dodržiavať.
 2. Prípravu koňa, ošetrenie a nasedlanie si skontroluje inštruktor príp. poverený jazdec.
 3. Každý jazdec je na začiatku tréningu/ vychádzky upovedomený o bezpečnostných pravidlách na koni a jazdí na vlastnú zodpovednosť.
 4. Držanie, vodenie a jazda na koni sa prispôsobuje prirodzeným potrebám koňa. Kôň je priraďovaný podľa skúseností jazdca a inštruktor /poverený jazdec vopred upozorní jazdca na špecifické charakterové alebo iné zvláštnosti koňa .
 5. Na jazdenie je vyhradená plocha ( jazdiareň )
 6. Na jazdiarni, ako aj pri vychádzkach mimo areálu jazdec plne rešpektuje povely inštruktora alebo povereného jazdca.
 7. V prípade ak jazdec nerešpektuje povely inštruktora a kôň spôsobí škodu na majetku alebo zdraví zodpovedný je jazdec.
 8. Pri tréningu /vychádzke sú odporúčané- chránič chrbtice a prilba (možnosť požičania) Jazdcom do 15 rokov sa dôrazne odporúča chránič chrbtice, jazdci do 18 rokov majú povinnú prilbu, nad 18 rokov je prilba dôrazne odporúčaná.
 9. Inštruktor má právo s jazdiarne vylúčiť jazdca, ktorý nedodržiava pravidlá, resp. sa správa podľa inštruktora nevhodne.
 10. Po tréningu je každý jazdec povinný si upratať trus na jazdiarni po svojom koňovi.
 11. Kurzy pre pokročilých jazdcov začínajú preverením schoností jazdcov na jazdiarni inštruktorom.
 12. Vychádzky a samostatný kurz bez inštruktora je možný len po dohode s majiteľmi koní a len pre pokročilých jazdcov.
 13. Na vychádzky sa chodí v skupine s inštruktorom alebo ním povereným jazdcom.
 14. V skupine sa jazdí v rozostupoch 3-4m, volí sa vhodný terén pre kone, po tvrdom podklade sa nekluše ani necvála!
 15. Vychádzky sa uskutočňujú len na miestach dovolených, volí ich inštruktor . V prípade ak sa kôň vytrusá na chodníku alebo miestnej komunikácií, jazdec je povinný odpratať trus.
 16. V prípade, ak jazdec nieje plnoletý, potrebuje súhlas rodiča, zákonného zástupcu, ktorý prehlasuje zodpovednosť a dodžiavanie pravidiel.
 17. Ak jazdec nieje plnoletý nesmie ísť na komunikácie. (len v sprievode inštruktora alebo plnoletej osoby )

 

Poučenie vo formáte DOC: Poucenie.docx
Poučenie vo formáte ODT: Poucenie.odt