Agamácke golfové okienko

 

AJ TAK SA DÁ

 

KRÁTKE VIDEÁ KAŽDÝ DEŇ PRE VÁS NA NAŠOM FB a STRÁNKE

 

Situácia v golfovom dianí je aká je , že mnohí by sme chceli..., ale nemôžeme, tak sa aspoň môžeme na to pripravovať v naších príbytkoch, keď raz zas budeme môcť. A kto iný by nás mal pripravovať, ako najlepšia golfistka na Slovensku za rok 2019, naša Aga-mačka Anika Bolčíková.

Anika je v karanténe po návrate z Ameriky, tak sľúbila, že nám nachystá každý deň nejaké krátke video - pre nás všetkých, pre začiatočníkov, aj pokročilejších, pre tých, čo máme doma golfové bagy, aj pre tých, čo nemajú nič a predsa vždy niečo nájdu, a aj pre tých, ktorí si chcú zopakovať pravidlá golfu.

Touto cestou ďakujeme aj Rasťovi Michalákovi z SKGA,ktorý bude garantom správnych odpovedí čo sa týka pravidiel. Tak pekné pozeranie,veríme, že aj trénovanie vo Vašich príbytkoch. Každý deň o 18.00 uverejníme na našom FB, instagrame a aj na našej webovej stránke V Agamáckom golfovom okienku časť pod názvom - AJ TAK SA DÁ. Tak Vás dnes srdečne pozývame na AJ TAK SA DÁ - 1. časť AJ TAK SA DÁ na našom facebooku, na stránke www.agamagolf.skinstagrame.

Budeme radi, ak túto aktivitu uvítate a zapojíte sa do nej a stanete sa tiež jej autormi.

Golfový klub Agama FB, www.agamagolf.sk

Milí naši členovia,

priatelia golfu,prosím venujte pozornosť odporúčaniu k prevádzke športovísk, ktoré na kluby zaslala SKGA

Oznam SKGA ohľadom prevencie voči corona vírusu

Napriek skutočnosti, že všeobecne záväzné právne predpisy SR doposiaľ nezakázali individuálne používanie športovísk (zakázané je však organizovanie hromadných športových podujatí), chceme Vás týmto v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie v oblasti verejného zdravia požiadať o zváženie nášho odporúčania prispôsobiť Vaše aktivity pri prevádzke a užívaní golfových ihrísk. Je zrejmé, že obmedzenie kontaktu s inými osobami je v súlade s verejným záujmom
na ochrane zdravia a nie je racionálny dôvod vytvárať situácie, pri ktorých dochádza k nie nevyhnutnému hromadeniu väčšieho počtu osôb na akomkoľvek mieste. Tým skôr, že golf je individuálny šport, ktorý je možné vykonávať bez zapojenia ďalších osôb. Rovnako tak dodržiavanie hygienických opatrení na najvyššej možnej úrovni považujeme bezpochyby za minimálne opatrenie, ktoré je potrebné dôsledne realizovať. Inými slovami a zjednodušene - ak náhodou hráč nehrá sám, mal by si udržiavať primeraný odstup od inej osoby.
Hráči si nemusia "tľapnúť", podávať si ruky, objímať sa... Hráči by sa nemali zbytočne zdržiavať na recepcii, v klube či reštaurácii v spoločnosti ostatných hráčov či personálu. Ak sa hráči vyskytovali v ostatnom čase v zahraničí, dvojtýždňová pauza po návrate im určite neuškodí... Naše odporúčanie adresujeme nielen športovým klubom, ale aj individuálnym hráčom golfu – športovcom, a to nielen tým z Vás, ktorí ste v uplynulom období cestovali za golfom do zahraničia. Je v záujme nás všetkých, aby sme priložili ruku k dielu a prispeli k maximalizácii prevencie
šírenia ochorenia COVID-19. V prípade zhoršenia situácie v oblasti verejného zdravia navrhujeme zvážiť ďalšie opatrenia, vrátane možnosti prerušit výkon športovej činnosti. Ďakujeme za Váš pozitívny prístup.

STANOVY občianskeho združenia

GOLFOVÝ KLUB AGAMA

 

PREBIEHA REKONŠTRUKCIA

webových stránok

Ďakujeme za pochopenie