Milí naši členovia, priatelia golfu 

 

dávame Vám k nahliadnutiu mail od prezidenta SKGA Tomáša Stoklasu, ktorý prišiel na kluby.
Tomáš bojuje za nás golfistov, ale nechcem Vám brať ilúzie, ale golf bude asi to posledné, čo sa bude v tejto situácii v našej spoločnosti riešiť. 
Kiež by som sa mýlila.. ale treba to brať pozitívne, myslím že po tejto  golfovej abstinencii nás potom už nezastaví nič, ani zlé počasie, ako niekedy mnohých, a budeme si ho vychutnávať tak ako nikdy pred tým :-)

Verím že do skorého videnia / ešte že Einstein vymyslel Teóriu relativity/… veď uvidíme kedy..

Držte sa

Vážení členovia SKGA, vážené športové kluby a asociácie,

prezídium SKGA v rámci existujúcich možností reaguje na vzniknutú situáciu a zasadzuje sa o rozumné uvoľnenie aktuálnych opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, v dôsledku ktorých nie je možné vykonávať športovú činnosť na športovej infraštruktúre, medzi ktorú patria aj golfové ihriská (tzv. otvorené športové zariadenia). V súčasnosti nie je možné nielen organizovanie športových podujatí (súťaží), ale ani individuálna športová činnosť (príprava).

Je zrejmé, že v dohľadnom čase z hľadiska opatrení na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 nie je možné šport ako celok vrátiť bez obmedzení do štandardného režimu a obnovenie športovej činnosti v celom rozsahu a pre všetky športy bude až medzi poslednými krokmi uvoľňovania súčasných opatrení.

Rovnako je zrejmé, že aj pri športovej činnosti z hľadiska logiky opatrení môžeme a mali by sme rozlišovať medzi kolektívnym športom a individuálnym športom, medzi kontaktným športom a bezkontaktným športom, medzi športom vykonávaným v krytých športových zariadeniach a otvorených športových zariadeniach. Takisto je potrebné rozlišovať medzi športovými súťažami (či už s účasťou divákov alebo bez ich účasti) a športovou prípravou.

Na túto skutočnosť chceme upriamiť aj pozornosť Úradu verejného zdravotníctva SR a Vlády SR. Preto sme dňa 23.03.2020 predložili Hlavnému kontrolórovi športu a MŠVVaŠ SR návrh na určitý medzistupeň - čiastočné uvoľnenie zákazu vykonávania športovej činnosti na športovej infraštruktúre, nasledovne :

Používanie športovej infraštruktúry podľa §3 písm. o) zákona č.440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov je povolené v prípade používania otvoreného športového zariadenia za účelom prípravy športovca na súťaž v individuálnom a uznanom športe, organizovanú športovou organizáciou, za ktorú je tento športovec registrovaný v zdrojovej evidencii. Športový klub, za ktorý je športovec registrovaný v zdrojovej evidencii, je povinný zabezpečiť taký spôsob využívania otvoreného športového zariadenia a prípravy športovca, aby príprava nebola vykonávaná viac ako dvomi športovcami spoločne, pričom vzdialenosť medzi obomi športovcami počas výkonu prípravy nebude menšia ako dva metre.    

Máme vedomosť o tom, že návrh na zmenu opatrení ÚVZ SR vo vzťahu k vybraným individuálnym športom už aj bol predložený príslušným orgánom, zatiaľ však nebola na takýto krok v tejto fáze vývoja chorobnosti COVID-19 vôľa. 

Nevzdávame to a budeme sa rozumným spôsobom usilovať aj naďalej. Veríme, že sa nám podarí návrh presadiť čím skôr, akonáhle to situácia v oblasti verejného zdravia umožní. Konkrétny časový odhad by však bol len „veštením z gule“. Osobne by som považoval za úspech, ak by sa to podarilo v horizonte týždňov.

Akonáhle budeme mať novú informáciu ohľadne vývoja v oblasti športovej činnosti, bezodkladne Vás budeme informovať.

Tomáš Stoklasa

prezident SKGA

Naša April má dnes narodky !!!

Tak sme jej dopriali pedikúru, či vlastne manikúru. 
Čo by sme my za to baby dali, a o kaderníčke ani nehovorím.🤣🤣🤣

Naše “baby”

Si dnešný krásny deň vychutnali naozaj naplno. Celý driving je momentálne ich pastvina, tak sa vytešujú, my už menej :(

Ako vidíte, v Agame nezaháľame !!!!

Stačí len niečo vymyslieť, spomenúť a ono sa to v Agame deje 🧐
Už dávnejšie sme začali s výsadbou ovocných stromov na jamkách , takže časom bude jedna jamka jablková a ďalšia čerešňová ...

Takže keď už budete zle hrať , aspoň sa zdravo napapáte. Nakoľko sme v Agame maximálne priateľský k prírode, ani ovocie nebude chemicky postrekované. Medzi nimi je celkom pekný priestor, a tak nám včera boli darované a hlavne dopravené ovocné stromky , ktoré nám poslal Marián Truben.
Ďakujeme.

OBJEDNAJTE SI

Ďakujeme Vám všetkým,

ktorí ste sa podieľali na našom AJ TAK SA DÁ - hlavne Anike Bolčíkovej- ktorá hneď zareagovala, keď som prišla s týmto nápadom počas jej karantény, jej mamine, ktorá vymyslela názov, Anežke Botekovej - za jej vedenie nášho fb, vyrábanie upútavok,  a tiež za jej sledovanie vašich videí aj odpovedí. 
Tiež Mariánovi Trubenovi - za pomoc s pravidlami a samozrejme aj za vaše sledovanie našich videí / celkovo bolo 4091 pozretí / 
Ďakujem všetkým. Boli ste skvelí team. 
Verím, že do skorého videnia u nás na golfe.
Tešíme sa na Vás  :)))

Milí naši členovia, priatelia golfu 

 

tak sme sa skromne tešili, že golf je braný ako športová infraštukúra, a že teda aspoň obmedzene budeme môcť chodiť na golf bez použitia Golf baru, bez stretnutia sa s ostatnými golfistami, len tak si prísť potrénovať a zahrať  si maximálne len so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými bývame v jednom priestore. 
Včera večer nám bohužiaľ prišlo nariadenie, ktoré musíme všetci rešpektovať / viď mail/ , preto Vás prosíme, aby ste ho rešpektovali aj Vy. Ešte ma tak napadlo, že by som z Vás všetkých spravila reprezentantov, ale to mi bohužiaľ neprešlo :-)

Agamácke golfové okienko

 

AJ TAK SA DÁ

 

KRÁTKE VIDEÁ KAŽDÝ DEŇ PRE VÁS NA NAŠOM FB a STRÁNKE

 

Situácia v golfovom dianí je aká je , že mnohí by sme chceli..., ale nemôžeme, tak sa aspoň môžeme na to pripravovať v naších príbytkoch, keď raz zas budeme môcť. A kto iný by nás mal pripravovať, ako najlepšia golfistka na Slovensku za rok 2019, naša Aga-mačka Anika Bolčíková.

Anika je v karanténe po návrate z Ameriky, tak sľúbila, že nám nachystá každý deň nejaké krátke video - pre nás všetkých, pre začiatočníkov, aj pokročilejších, pre tých, čo máme doma golfové bagy, aj pre tých, čo nemajú nič a predsa vždy niečo nájdu, a aj pre tých, ktorí si chcú zopakovať pravidlá golfu.

Touto cestou ďakujeme aj Rasťovi Michalákovi z SKGA,ktorý bude garantom správnych odpovedí čo sa týka pravidiel. Tak pekné pozeranie,veríme, že aj trénovanie vo Vašich príbytkoch. Každý deň o 18.00 uverejníme na našom FB, instagrame a aj na našej webovej stránke V Agamáckom golfovom okienku časť pod názvom - AJ TAK SA DÁ. Tak Vás dnes srdečne pozývame na AJ TAK SA DÁ - 1. časť AJ TAK SA DÁ na našom facebooku, na stránke www.agamagolf.skinstagrame.

Budeme radi, ak túto aktivitu uvítate a zapojíte sa do nej a stanete sa tiež jej autormi.

Golfový klub Agama FB, www.agamagolf.sk

PROSBA PRE ČLENOV GK AGAMA

 

Golfové ihrisko je živý organizmus, aj keď je sitácia aká je, my musíme fungovať ďalej, či už s Vami golfistami, alebo ako prázdne ihrisko. Musí sa kosiť, hnojiť, za chvíľu polievať. Tiež treba platiť elektriku, vodu, splátky za stroje, ktoré sú niektoré na leasing, treba objednať piesok, a samozrejme treba dať aj ľuďom mzdu. 
Tiež má Golfový klub závazky, treba zaplatiť Faktúru za všetkých členov SKGA…atď

Preto Vás touto cestou prosíme, Vy, ktorí stále nemáte zaplatený členský poplatok / mal byť do výročnej členskej schôdze, ktorú sme ešte stihli, bola 5.3. 2020. aby ste ho uhradili. Nakoľko ste sa k 31.12.2019 neodhlásili z klubu, ste stále našimi členmi, tak si prosím splňte svoju členskú povinnosť, a zaplaťte členský poplatok čím skôr na

č. účtu: 901 6571001/5600
IBAN: SK6356000000009016571001
BIC: KOMASK2X
Variabilný symbol - rok, za ktorý platíte členský poplatok
Poznámka - vaše meno

Čl. poplatok - základný 150 Eur/ dospelá osoba
                   - juniorský 70 Eur
                   - strieborné členstvo 300 Eur/ osoba
                   - zlaté členstvo 500 Eur

Samozrejme budeme veľmi vďační aj za Vaše 2%

Taktiež ak sa niekto rozhodne nás podporiť ľubovoľným finančným darom, budeme veľmi radi, môžme to riešiť napr. formou reklamy.  Máme ešte miesto voľné na score card,  tiež sa môžete stať ešte partnerom jamky, ktorú si verím, čoskoro zahráme a výsledok zapíšeme do score card možno aj s Vašou reklamou.

Ďakujem za pochopenie a podporu.

S pozdravom
Mgr. Petra Dzuriková 
prezidentka GK Agama

Vážené športové kluby

 

bezodkladne Vám oznamujeme práve vydané usmernenie hlavného kontrolóra športu z MŠVVaŠ SR (viď príloha), ktorý požiadal Úrad verejného zdravotníctva SR o výklad v súvislosti s nejasnou situáciou ohľadne výkonu športovej činnosti podľa zákona o športe a nariadených opatrení, ktorými ÚVZ SR nariadil od 13.03.2020 až do odvolania aj zákaz „prevádzkovať telovýchovno-športové zariadenia“.

SKGA ako národný športový zväz združuje športové kluby, ktoré nie sú podnikateľskými subjektami – prevádzkovateľmi telovýchovno-športových zariadení podľa §22 zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. Športové kluby využívajú športoviská – športovú infraštruktúru podľa §3 písm. o) zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov. Zákon o športe nepozná pojem „telovýchovno-športové zariadenia“. Nebolo preto doteraz zrejmé, či sa nariadené opatrenie ÚVZ SR vzťahuje aj na športovú infraštruktúru a činnosť športových klubov podľa zákona o športe.

Výklad ÚVZ SR je žiaľ taký, že zákaz http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia

_12.03.2020_prevadzky.pdf  sa má uplatňovať aj na športovú infraštruktúru podľa zákona o športe.

Výnimkou je podľa aktuálneho usmernenia len príprava talentovaných športovcov a príprava reprezentantov, aj to len v individuálnych športoch, čiže v rámci tréningov týchto športovcov je možné využívať športovú infraštruktúru, pri dodržaní ďalších opatrení. 

Nakoľko opatrenie ÚVZ SR platí až do odvolania, SKGA žiaľ nevie odhadnúť, po akú dobu bude toto obmedzenie trvať. S príslušnými inštitúciami sme v komunikácii na dennej báze a ak dôjde k zmene súčasného stavu, budeme Vás bezodkladne informovať. 

V prípade, ak by niektorý z orgánov verejnej moci riešil v súvislosti s opatrením ÚVZ SR doterajšiu činnosť športových klubov (čo nepredpokladáme, ale teoreticky nejaký "priateľ golfu" mohol zaslať podnet), neváhajte bezodkladne kontaktovať SKGA, ktorá je pripravená v súčinnosti s MŠaVVŠ SR poskytnúť stanovisko. 

So športovým pozdravom/Sport regards

Kamil Balga
Slovenská golfová asociácia/Slovak Golf Association 
General secretary
Kukučínova 26
831 02 Bratislava

M: +421 903 446 366
T:  +421 2 4445 0727
E:  balga@skga.sk
W: www.skga.sk

Live to Sport, Sport to Live.

Nedeľné-15.3.2020 trénovanie na

Drivingu
 

Milí naši členovia,

priatelia golfu,prosím venujte pozornosť odporúčaniu k prevádzke športovísk, ktoré na kluby zaslala SKGA

Oznam SKGA ohľadom prevencie voči corona vírusu

Napriek skutočnosti, že všeobecne záväzné právne predpisy SR doposiaľ nezakázali individuálne používanie športovísk (zakázané je však organizovanie hromadných športových podujatí), chceme Vás týmto v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie v oblasti verejného zdravia požiadať o zváženie nášho odporúčania prispôsobiť Vaše aktivity pri prevádzke a užívaní golfových ihrísk. Je zrejmé, že obmedzenie kontaktu s inými osobami je v súlade s verejným záujmom

na ochrane zdravia a nie je racionálny dôvod vytvárať situácie, pri ktorých dochádza k nie nevyhnutnému hromadeniu väčšieho počtu osôb na akomkoľvek mieste. Tým skôr, že golf je individuálny šport, ktorý je možné vykonávať bez zapojenia ďalších osôb. Rovnako tak dodržiavanie hygienických opatrení na najvyššej možnej úrovni považujeme bezpochyby za minimálne opatrenie, ktoré je potrebné dôsledne realizovať. Inými slovami a zjednodušene - ak náhodou hráč nehrá sám, mal by si udržiavať primeraný odstup od inej osoby.

Hráči si nemusia "tľapnúť", podávať si ruky, objímať sa... Hráči by sa nemali zbytočne zdržiavať na recepcii, v klube či reštaurácii v spoločnosti ostatných hráčov či personálu. Ak sa hráči vyskytovali v ostatnom čase v zahraničí, dvojtýždňová pauza po návrate im určite neuškodí... Naše odporúčanie adresujeme nielen športovým klubom, ale aj individuálnym hráčom golfu – športovcom, a to nielen tým z Vás, ktorí ste v uplynulom období cestovali za golfom do zahraničia. Je v záujme nás všetkých, aby sme priložili ruku k dielu a prispeli k maximalizácii prevencie

šírenia ochorenia COVID-19. V prípade zhoršenia situácie v oblasti verejného zdravia navrhujeme zvážiť ďalšie opatrenia, vrátane možnosti prerušit výkon športovej činnosti. Ďakujeme za Váš pozitívny prístup.

STANOVY občianskeho združenia

GOLFOVÝ KLUB AGAMA

 

PREBIEHA REKONŠTRUKCIA

webových stránok

Ďakujeme za pochopenie